Projecte Final de Carrera

L’objectiu d’aquest projecte de fi de carrera (PFC) és implementar un model de simulació sobre una plataforma CORBA per coordinar els serveis d’emergència en un accident de trànsit. La sortida del model és transcriurà en un mapa geogràfic a on es situaran els accidents, les bases dels vehicles d’emergència i mostrarà el moviments dels vehicles.
Coordinar i assegurar una ràpida intervenció de les diferents unitats de policies, bombers i ambulàncies davant un accident de trànsit ha creat la necessitat de disposar de tot un sistema de gestió. Aquest
sistema pretén modelar tota una eina de decisió per coordinar els serveis de emergència abraçant mètodes heurístics i tècniques de satisfacció de restriccions per optimitzar l’assignació de recursos,
eines de visualització de l’accés d’aquest recursos al lloc dels accide

Memòria del projecte (PDF/3,2Mb)

Programa Direcció General

En el Postgrau de Direcció General realitzat a la UOC el 2010, es crea una empresa sobre turisme ecogastronómic: "El Club Gastronómico".
El Club Gastronómico neix amb la voluntat d'articular tot un conjunt d'experiències gastronómiques a travès d'un club social que permeti al mateix temps fomentar les relacions socials entre els seus socis.

Resum Executiu (PDF/98Kb)

El Bussines Plan s'ha de sol·licitar a anton@vilardell.org